Mengenai Laman IT

My photo
Merupakan gabungan nama daripada tenaga yg menjayakan blog ini. Fiza + Izan + Ina = FIZANINA

Monday, October 25, 2010

Isu-isu etika dalam bidang teknologi maklumat

OBJEKTIF ETIKA DALAM BIDANG TEKNOLOGI MAKLUMAT

i.Mengetahui masalah moral dan isu etika komputer
ii.Memahami prinsip etika komputer
iii.Memahami fungsi kod etika profesional

ETIKA KOMPUTER

i.1 bidang mengenai penggunaan komputer yang betul
ii.Hak peribadi individu,ketepatan dan kesahihan maklumat,harta,intelek dan capaian adalah antara isu/delima yang membabitkan etika penggunaan komputer dalam era maklumat

MASALAH MORAL DALAM ETIKA

i.Penggertak
Karekter golongan yang menceroboh ke dalam sistem komputer dan merosakkan sistem yang ada dengan tujuan utama membuat keuntungan
ii.Penyalahgunaan Internet
Konsep langit terbuka yang dilaksanakan oleh negara kita telah mengundang banyak implikasi buruk kepada para pengguna internet

VIRUS

i.Sebaran virus akan merosakan sistem,data,perisian dan akan melumpuhkan rangkaian komputer.

HAK CIPTA

i.Memuat turun sebarang perisian atau dokumen tanpa kebenaran adalah salah satu dari segi undang-undang.

PRINSIP ETIKA KOMPUTER

i.Keseimbangan
kebaikan yang dibawa oleh teknologi maklumat mestilah lebih baik daripada risiko dan keburukan
ii.Keizinan termaklum
mereka yang menerima kesan teknologi maklumat mesti faham dan menerima risiko yang akan dihadapi.IDDDBBB

No comments:

Post a Comment

Search This Blog